Magykados
Oscar trejo ubermagikarp1
Oscar trejo ubermagikarp2
Oscar trejo ubermagikarp2

Pokemon Go (Vertical)

Oscar trejo ubermagikarp3

Pokemon Go (Horizontal)

the best and rarest pokemon eveeeeeeeeeeer